Forskargrupper och projekt

Spara favorit 30 okt oktober 2019

På Mittuniversitetet finns en rad olika forskargrupper och forskningsprojekt i en mångfald av ämnen.

Det finns forskargrupper och projekt inom ett flertal ämnen som t.ex.  samhällsvetenskap, turism, genusvetenskap och teknik, allt i från demokratifrågor, sensorbaserade tjänster och digitaltryck till digital informationsförvaltning och organisationers kommunikation.

AMIR

AMIR

I ett samarbete med Region JH har vi på avdelningen för Psykologi vid Mittuniversitetet utvecklat en kostnadseffektiv modell för tidig bedömning och behandling av psykisk ohälsa.

CEDIF - Centrum för digital informationsförvaltning

Centrum för digital informationsförvaltning skall fungera som en vetenskaplig resurs för hantering och förvaltning av verksamhetsinformation.

Helpdesk

CRIDIT

CRIDIT är en forskargrupp som arbetar med kritiska studier av digital teknik och samhällsförändring.

CRIINFO - Critical Information

We define design as the work with specifying requirements for functionality, layout, security, etc. for different types of systems.

Rektor med medarbetare

DCCD

Begreppet Concurrent design (CCD) är en delmängd av Concurrent Engineering. Utvecklades av NASA för att höja projektens kvalitet, minska tidsåtgång och ge bättre kontroll. Används även av European Space Center (ESA)

Erika Schagatay epg nepal

EPG - The Environmental Physiology Group

We investigate how the human physiology reacts to unique environments and situations. Through a combination of practical field observation and controlled conditions study, we are better understanding how the human body is affected and how it adapts to the extremes of our world.

Digitaliseringsforskarna grand challenges

Vi brinner för digitalisering och samhällsförbättring

Vår ambition är att bidra till en bättre värld. Utifrån vår forskningsexpertis jobbar vi för en positiv samhällsutveckling, genom ett kritiskt förhållningssätt.

Plakat i prideparad

Forum för Genusvetenskap

Forum för Genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.

Humaniora

GRENI - Innovationskraft i de gröna näringarna

Syftet med GRENI är att utveckla och stärka de gröna innovationsmiljöerna i mitt-Norden.

HAND in HAND grupp

HAND in HAND

Projektets huvudbudskap: Alla unga människor ska ges samma möjlighet att delta i, och kunna tillägna sig, en inkluderande undervisning med hög kvalitet.

Programvaror Tablet Surfplatta

ISERV - Information för (e-)tjänster

Projektet har varit en bred satsning på digitalisering av tjänster. Projektet har utvecklat förutsättningar för att kunna tillhandahålla nya e-tjänster hos både privata företag samt offentlig sektor samtidigt som man standardiserat information och garantera kvaliteten på informationen.

Kvinnelige vekstentreprenører

Kvinnelige vekstentreprenører är ett interreg-projekt i Jämtland och Tröndelag.

NIES - The Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies

The Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies is devoted to interdisciplinary environmental studies, with a particular ambition to promote work in the environmental humanities. The network is supported by NordForsk.

 Civilingenjör industriell ekonomi

PISA 2015

Programme for International Student Assessment

gruppfoto resens

RESENS

RESENS - Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige

Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas

SESPA är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som undersöker hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar utveckling av lokalsamhället och företagandet i glesa strukturer.

SIIS

SIIS (Sustainable Information and Information System) is a collaboration between ValIT, Criinfo and CEDIF

Ticprojektetet

TIC-projektet är ett EU Mål 2 projekt som syftar till att etablera en kunskapsnod inom Teknikinformationsområdet. TIC I pågår under tiden 2007-09-01 till 2011-01-31.

Internationalisering

ValIT

The Val IT research group is concerned with the improvement in the development, delivery and use of business and governmental information systems (IS) from the perspective of a critical assessment of systems design, development process and methods.