Publikationer

Spara favorit 1 jun juni 2014

Ett 25-tal forskare verkar inom SESPA-projektet i företagsekonomi, statsvetenskap, pedagogik, kvalitetsteknik, psykologi och sociologi. Här hittar du ett urval av de publikationer som projektets forskare genererat.