Nya utbildningar och fler studenter inom el- och energisektorn är målet för ny samverkan

Spara favorit 16 aug augusti 2019
Foto: Torbjörn Bergkvist

Sollefteå kommun och Mittuniversitetet tecknar idag ett samverkansavtal kring satsningar som rör el- och energisektorn. Målsättningen är att projektet ska vidareutveckla de utbildningar som Mittuniversitetet har inom området och leda till ett nytt gymnasieprogram i Sollefteå.

Bilder från workshopen som genomfördes den 16 augusti 2019 i Sollefteå. Fotograf Erik Löfgren, Sollefteå kommun.

− Vi ser goda möjligheter till utveckling för båda parter genom samarbetet med Sollefteå kommun, som är en av Sveriges största producenter av förnybar energi genom vattenkraft och vindkraft. Vi inleder med en omvärldsanalys som ska ligga till grund för att gemensamt arbeta fram en handlingsplan kring energiutbildningar, säger Hans-Erik Nilsson, dekan, naturvetenskapliga fakulteten på Mittuniversitetet.

I avtalet mellan Mittuniversitetet och Sollefteå kommun avsätts 320 000 kronor, 160 000 kronor vardera, för projektet som, utöver omvärldsanalys och handlingsplan, också omfattar en analys av de rekryteringsbehov som energisektorn har regionalt och i viss mån nationellt. Sollefteå kommun bedriver redan ett arbete som syftar till att ta position som ett nationellt kompetens- och utvecklingsnav för fossilfri och förnyelsebar elproduktion samt elintensiv verksamhet. För att säkra kompetensförsörjning till regionen och stärka energipositionen har Sollefteå kommun beslutat att starta El- och energiprogrammet på gymnasiet.

− Ett fördjupat samarbete mellan kommun, näringsliv och akademi är av stor vikt. Mittuniversitetets forskning och utbildning inom energisektorn är en tillgång för regionen och vår position inom energiområdet ger också kommunen möjlighet att attrahera etableringar av elintensiv industri, säger Johan Andersson (C), kommunalråd i Sollefteå kommun.

Mittuniversitetet har idag två utbildningsprogram inom energisektorn,  energiingenjör och elkraftingenjör. Energiingenjör är ett högskoleingenjörsprogram som drivs i två former, som campusutbildning och som distansutbildning. Tillsammans med Luleå tekniska universitet och Umeå universitetet finns också ett gemensamt utbildningsprogram till elkraftingenjör. Programmet drivs i samarbete med branschorganisationen Energiföretagen och dess medlemsföretag.

− Vi arbetar på olika sätt för att göra våra utbildningar mer attraktiva för att locka fler studenter. I det arbetet kan det vara intressant att initiera olika samarbeten med gymnasieprogram i regionen eller andra universitetet om det bidrar till att öka kvaliteten på utbildningarna, säger Hans-Erik Nilsson.

Kontaktpersoner:
Hans-Erik Nilsson, dekan naturvetenskapliga fakulteten, Mittuniversitetet, telefon 070-232 38 08, e-post hans-erik.nilsson@miun.se
Johan Andersson, kommunalråd, Sollefteå kommun, telefon 070-376 01 95, e-post johan.andersson@solleftea.se


Relaterade sidor:

 • Snölagring allt viktigare

  06 september - 2019

  Tillgång till snö är en viktig förutsättning för anläggningar och företag verksamma inom vintersport och turism. Bristen på snö de...

 • BioChange

  23 augusti - 2019

  BioChange ska skapa förutsättningar för företag att enklare ställa om från fossilbaserad plast till mera biobaserade plaster genom...

 • Långsiktig parasport

  20 augusti - 2019

  Forskning och utveckling inom para-alpin skidåkning och para-kanot ska bidra till långsiktig parasportutveckling tillsammans med...

 • Armcykling - mekaniska och fysiologiska effekter

  20 augusti - 2019

  Vilken betydelse har olika sittpositioner vid cykling på armcykel? Ny studie väntas ge tränare och aktiva ökad kunskap om för-...

 • Långsiktig parasport

  21 augusti - 2019

  Forskning och utveckling inom para-alpin skidåkning och para-kanot ska bidra till långsiktig parasportutveckling tillsammans med...

 • Armcykling - mekaniska och fysiologiska effekter

  21 augusti - 2019

  Vilken betydelse har olika sittpositioner vid cykling på armcykel? Ny studie väntas ge tränare och aktiva ökad kunskap om för-...

 • Studenter prisas för sina exjobb

  10 juni - 2019

  Storslam för studenter vid programmen Sportteknologi och Maskiningenjör när bästa ex-jobben åt företag i Region Jämtland/Härjedalen...

 • Studenter prisas för sina exjobb

  11 juni - 2019

  Storslam för studenter vid programmen Sportteknologi och Maskiningenjör när bästa ex-jobben åt företag i Region Jämtland/Härjedalen...

 • Cold start

  28 augusti - 2019

  Projektet syftar till att på sikt ta fram en stabil arbetsmetodik för att kunna använda EBM-processen för att reparera detaljer. Men...

 • Idrottsakademins medaljörer hyllades

  09 maj - 2019

  Av Mittuniversitetets 76 elitidrottsstudenter har 34 stycken tillsammans tagit 60 medaljer på internationella och nationella...

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.